Actueel

 

08-02-'17

Call for Abstracts – Mensenrechten en Kwetsbaarheid, workshop 5 April 2017

Op 5 April 2017 organiseerst het SIM in het kader van het FRAME project een workshop over mensenrechten en het concept van kwetsbaarheid. De workshop zal in het Engels plaatsvinden. De call for abstracts is hier te vinden.

 

 
 

08-02-'17

Artikel 1 lezing, 7 April 2017: prof. mr. Job Cohen

Artikel 1-lezing 2017: prof. mr. Job Cohen spreekt over Artikel 1 Grondwet en de gemeentelijke decentralisaties

 Op 1 januari 2015 werden drie grote taken op het sociale domein gedecentraliseerd en toebedeeld aan de gemeenten. Dat betekent dat iedere gemeente haar taken op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie op zijn eigen manier aanpakt. Dat leidt er onherroepelijk toe dat de ene gemeente zijn burgers meer zal bieden dan een andere. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot het gelijkheidsbeginsel? Daarover zal prof. mr. Job Cohen (Thorbecke-hoogleraar Gemeenterecht / Gemeentekunde, Universiteit Leiden) spreken tijdens de jaarlijkse Artikel 1-lezing.

De Artikel 1-lezing wordt gevolgd door een paneldiscussie. Het panel bestaat uit mr. Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en lid van de commissie Europa en internationaal van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG); prof. mr. dr. Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw; prof. mr. Remco Nehmelman, hoogleraar Publiek organisatierecht, Universiteit Utrecht; en drs. Hans Sakkers, hoofd afdeling Europese en internationale zaken, Gemeente Utrecht.

De Artikel 1-lezing vindt plaats op vrijdag 7 april 2017, van 15:00-17:00, in de Raadzaal van de rechtenfaculteit, Achter Sint Pieter 200, Utrecht. Voor koffie en thee bent u welkom vanaf 14:30. Na afloop is er een borrel tot uiterlijk 18:00.

Aanmelden voor deze lezing kan door voor 1 april 2017 een e-mail te sturen naar het secretariaat: Rechten.SBRSecretariaat@uu.nl.

De Artikel 1-lezing wordt sinds 2003 jaarlijks georganiseerd door de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht, samen met het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten.

 
 

24-01-'17

MOOC Mensenrechten: start 13 februari 2017

On February 13 Utrecht University will start a MOOC about Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’. This MOOC (Massive Open Online Course) will be offered on Coursera.  Antoine Buyse, Professor of Human Rights and Janneke Gerards, Professor of Fundamental Rights Law, both at the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) and connected to the strategic research theme Institutions for Open Societies of Utrecht University, will offer the participants an introduction to one of the world’s most intricate human rights systems: the European Convention on Human Rights. This human rights treaty is one of the most successful tools for protecting human dignity, and it is a crucial tool to achieving an open society.

Enroll here now:

https://www.coursera.org/learn/humanrights

Preview here:

Human rights are under pressure in many places across the globe. Peaceful protests are violently quashed. Voting is tampered with. And often, minorities are excluded from decision-making. All of this threatens the ideal of an open society in which each of us can be free and participate equally. A solid protection of human rights is needed for an open society to exist and to flourish. But it often is an uphill battle to work towards that ideal.

The course will help participants equip themselves and learn more about what human rights are and how they work. They will learn when and how people can turn to the European Court of Human Rights to complain about human rights violations. And they will learn when and how the Court tries to solve many of the difficult human rights dilemmas of today. The course looks at, amongst others, the freedom of expression and demonstration, the right to vote, and the prohibition of discrimination. The rights of migrants,  refugees, and other vulnerable groups will also be addressed in this MOOC. Finally, the course will look into the question of whether it is possible to restrict rights and under what conditions.

Is this a course for you?

This course is open to everyone interested in the protection of human rights and the linkages with open and democratic societies.

Interested in participating?

The MOOC Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’ will start on February 13 2017.

Enrollment is for free – participants only pay a fee if they want to obtain a certificate at the end of the course.

This course was developed by SIM colleagues Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree of Utrecht Law School.

 
 

24-01-'17

Zomercursus 2017 Internationale Mensenrechten

Na twee succesvolle jaren organiseert SIM de derde edititie van haar zomercursus Internationale Mensenrechten. Meer informative (in het Engels) is te vinden via deze link.

Locatie: Utrecht
Data: 10 – 14 juli 2017

 

 
 

19-01-'17

Promotie Marie Elske Gispen

Op vrijdag 20 januari 2017 verdedigt mr. Marie Elske Gispen haar proefschrift getiteld ‘Human Rights and Drug Control: Access to Controlled Essential Medicines in Resource-Constrained Countries‘.
Miljoenen mensen lijden wereldwijd aan de medische en sociaaleconomische gevolgen van onbehandelde chronische en acute pijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte beschikbaarheid van belangrijke pijnbestrijdingsmedicatie als morfine en codeïne in voornamelijk landen met beperkte hulpbronnen. Het internationale mensenrechtensysteem stelt overheidsverplichtingen in op basis waarvan adequate gezondheidszorg beschikbaar moet zijn en individuen tegen onmenselijke en mensonterende behandeling beschermd moeten worden. Echter, internationale drugscontrole verdragen roepen specifieke regels in wat betreft de productie, handel, distributie en het gebruik van gecontroleerde medicijnen. Dit is belangrijk omdat een deel van de gecontroleerde stoffen een tweeledig karakter heeft. Opium, waar morfine van wordt gemaakt heeft een wetenschappelijk bewezen medische werking en kan tegelijkertijd, bijvoorbeeld in de vorm van heroïne, ook zeer schadelijk en verslavend zijn. Dit tweeledige karakter maakt dat het belangrijk is de productie, import/export, handel en het gebruik van deze middelen te reguleren. De vraag is echter wat de aard en reikwijdte van dergelijke regelgeving zou moeten zijn. Het onderzoek formuleert een wetenschappelijk antwoord op deze politiek gevoelige vraag door te onderzoeken welke structurele, mandaat en interpretatie gerelateerde veranderingen nodig zijn om te spreken van een mensenrechtenbenadering van drugscontrole. Het richt zich daarbij specifiek op het belang te voorzien in de toegang tot gecontroleerde medicatie in landen met beperkte hulpbronnen. In het onderzoek worden een juridisch/ethische analyse gepresenteerd en twee landenstudies in Uganda en Letland op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Locatie: Academiegebouw Utrecht
Datum: 20 januari 2017
Tijd: 16:15 tot 17:15