Actueel

 

18-01-'17

Carla Atzema-Looman Leerstoel in Mensenrechteneducatie

Eerste leerstoel mensenrechteneducatie in Nederland

Op 1 januari krijgt Nederland voor het eerst een hoogleraar mensenrechteneducatie, aan de Universiteit Utrecht. Dit is nodig omdat al jaren uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren minder weten over mensenrechten dan anderen in Europa. De Carla Atzema-Looman Leerstoel Mensenrechteneducatie, met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten,  is geïnitieerd en gefinancierd door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao met ruim 3.200 leden. Zij zijn onderdeel van Soroptimist International,  de grootste serviceorganisatie van vrouwen, die zich wereldwijd inzet voor de positieversterking van vrouwen en meisjes en het bevorderen van mensenrechten. De erfenis van Soroptimist Carla Atzeman-Looman, destijds hoofd maatschappelijke werk en adviseur van de Raad van Bestuur van Heineken maakt deze unieke leerstoel mogelijk.

De eerste hoogleraar mensenrechteneducatie in Nederland wordt Felisa Tibbitts, oprichtster van de human rights education associates en internationaal erkend expert op dit gebied. Ze is op dit moment verbonden aan Columbia University’s Teachers College. Zij krijgt mensenrechtenstad Utrecht en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) als basis, maar gaat ook nauw samenwerken met University College Roosevelt (UCR). UCR is het internationale university college van de Universiteit Utrecht in Middelburg. Net als Utrecht is Middelburg een mensenrechtenstad, en de plaats waar de Four Freedoms Awards uitgereikt worden. Het gedachtegoed van de Roosevelt familie (zij stonden aan de wieg van de Four Freedoms en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) is een belangrijke pijler op UCR.

Professor Tibbitts ziet haar aanstelling als een unieke kans om mensenrechteneducatie in Nederland een impuls te geven: “Het is geweldig dat de Universiteit Utrecht, het University College Roosevelt en de Soroptimisten deze leerstoel mogelijk maken. Ik verheug mij erop om de kring van onderwijzers en activisten rondom mensenrechteneducatie in Nederland te versterken. Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van de kennis, houding en het gedrag die de waardigheid van ieder mens beschermen. Ik verheug mij erop om samen met Nederlandse collega’s het begrip en de effectieve implementatie van mensenrechteneducatie in Nederland en daarbuiten te vergroten”.

Voor meer informatie:            f.l.tibbitts@uu.nl

 
 

02-12-'16

Meer dan 4300 deelnemers MOOC Human Rights for Open Societies

Op 14 november 2016 is de MOOC Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights van start gegaan, ontwikkeld door SIM Directeur Prof. Antoine Buyse samen met SIM-Fellows Prof. Janneke Gerards en Dr. Paulien de Morree. Met meer dan 4300 deelnemers uit alle delen van de wereld is de MOOC nu al een succes. Mocht u de MOOC gemist hebben, houdt dan een oog open voor de volgende editie die februari 2017 van start zal gaan!

 
 

26-10-'16

Universiteit Utrecht start MOOC Mensenrechten

On November 14 Utrecht University will launch a new MOOC about Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’. This MOOC (Massive Open Online Course) will be offered on Coursera.  Antoine Buyse, Professor of Human Rights and Janneke Gerards, Professor of Fundamental Rights Law, both at the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) and connected to the strategic research theme Institutions for Open Societies of Utrecht University, will offer the participants an introduction to one of the world’s most intricate human rights systems: the European Convention on Human Rights. This human rights treaty is one of the most successful tools for protecting human dignity, and it is a crucial tool to achieving an open society.

Enroll here now:

https://www.coursera.org/learn/humanrights

Preview here:

https://www.youtube.com/watch?v=nxNpjwEIPXo

Human rights are under pressure in many places across the globe. Peaceful protests are violently quashed. Voting is tampered with. And often, minorities are excluded from decision-making. All of this threatens the ideal of an open society in which each of us can be free and participate equally. A solid protection of human rights is needed for an open society to exist and to flourish. But it often is an uphill battle to work towards that ideal.

The course will help participants equip themselves and learn more about what human rights are and how they work. They will learn when and how people can turn to the European Court of Human Rights to complain about human rights violations. And they will learn when and how the Court tries to solve many of the difficult human rights dilemmas of today. The course looks at, amongst others, the freedom of expression and demonstration, the right to vote, and the prohibition of discrimination. The rights of migrants,  refugees, and other vulnerable groups will also be addressed in this MOOC. Finally, the course will look into the question of whether it is possible to restrict rights and under what conditions.

Is this a course for you?

This course is open to everyone interested in the protection of human rights and the linkages with open and democratic societies.

Interested in participating?

The MOOC Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’ will start on November 14 2016.

Enrollment is for free – participants only pay a fee if they want to obtain a certificate at the end of the course.

This course was developed by SIM colleagues Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree of Utrecht Law School.

About Utrecht University and the strategic theme Institutions for Open Societies at Utrecht University

Within the strategic theme Institutions for Open Societies, research is conducted on the formal and informal rules of human action. These institutions such as laws, customs, and the associated organizations and networks, enable or constrain the realization of an open, democratic and equitable society. They also determine a society’s ability to absorb shocks and generate sustainable prosperity. By obtaining a deeper understanding of their institutional underpinnings, through a combination of expertise from several disciplines, Utrecht University is contributing to the development of open and resilient societies around the globe.

 
 

25-10-'16

SIM Nieuwsbrief Herfst 2016

De SIM Herfst 2016 Nieuwsbrief is zojuist gepubliceerd! De nieuwsbrief bevat een overzicht van onze recente activiteiten en publicaties, en nog veel meer. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. U kunt zich ook gratis abonneren op de SIM nieuwsbrief door een email te sturen naar sim@uu.nl.

 
 

11-10-'16

Promotie Paulien de Morree 21 oktober

Op vrijdag 21 oktober verdedigt SIM Fellow Paulien de Morree haar promotie-onderzoek met de titel “Rights and wrongs under the ECHR. The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights”.

Artikel 17 belichaamt één van de belangrijkste uitgangspunten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): de bescherming van democratie en democratische waarden. Artikel 17 EVRM beoogt te voorkomen dat groepen en individuen met succes een beroep kunnen doen op fundamentele rechten om antidemocratische activiteiten te rechtvaardigen. Tegelijkertijd is artikel 17 EVRM één van de meest controversiële bepalingen in het Verdrag. Er bestaat een zekere spanning tussen mensenrechtenbescherming en het idee van misbruik van recht. Bovendien laat de groeiende hoeveelheid jurisprudentie over deze bepaling zien dat de interpretatie van artikel 17 EVRM ver van eenduidig is.

Deze studie beoogt duidelijkheid te geven over de achtergrond van het verbod van misbruik van recht in artikel 17 EVRM met de bedoeling bij te dragen aan een meer coherente interpretatie van deze bepaling. Uit deze studie blijkt dat het verbod van misbruik van recht moeilijk is te verenigen met de gebruikelijke ruime bescherming van politieke rechten in het EVRM. Daarnaast is artikel 17 EVRM als instrument van het concept weerbare democratie controversieel omdat het de mogelijkheid bidet om politieke actoren de bescherming van politieke rechten te ontzeggen uit naam van bescherming van de democratie. Het verbod van misbruik van recht moet daarom restrictief worden uitgelegd en alleen indirect worden toegepast als interpretatiebeginsel in de context van de beperking van EVRM-rechten.

Locatie: Academiegebouw
Datum: 21 oktober 2016, 14:30 tot 15:30