Actueel

 

19-01-'17

Promotie Marie Elske Gispen

Op vrijdag 20 januari 2017 verdedigt mr. Marie Elske Gispen haar proefschrift getiteld ‘Human Rights and Drug Control: Access to Controlled Essential Medicines in Resource-Constrained Countries‘.
Miljoenen mensen lijden wereldwijd aan de medische en sociaaleconomische gevolgen van onbehandelde chronische en acute pijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte beschikbaarheid van belangrijke pijnbestrijdingsmedicatie als morfine en codeïne in voornamelijk landen met beperkte hulpbronnen. Het internationale mensenrechtensysteem stelt overheidsverplichtingen in op basis waarvan adequate gezondheidszorg beschikbaar moet zijn en individuen tegen onmenselijke en mensonterende behandeling beschermd moeten worden. Echter, internationale drugscontrole verdragen roepen specifieke regels in wat betreft de productie, handel, distributie en het gebruik van gecontroleerde medicijnen. Dit is belangrijk omdat een deel van de gecontroleerde stoffen een tweeledig karakter heeft. Opium, waar morfine van wordt gemaakt heeft een wetenschappelijk bewezen medische werking en kan tegelijkertijd, bijvoorbeeld in de vorm van heroïne, ook zeer schadelijk en verslavend zijn. Dit tweeledige karakter maakt dat het belangrijk is de productie, import/export, handel en het gebruik van deze middelen te reguleren. De vraag is echter wat de aard en reikwijdte van dergelijke regelgeving zou moeten zijn. Het onderzoek formuleert een wetenschappelijk antwoord op deze politiek gevoelige vraag door te onderzoeken welke structurele, mandaat en interpretatie gerelateerde veranderingen nodig zijn om te spreken van een mensenrechtenbenadering van drugscontrole. Het richt zich daarbij specifiek op het belang te voorzien in de toegang tot gecontroleerde medicatie in landen met beperkte hulpbronnen. In het onderzoek worden een juridisch/ethische analyse gepresenteerd en twee landenstudies in Uganda en Letland op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Locatie: Academiegebouw Utrecht
Datum: 20 januari 2017
Tijd: 16:15 tot 17:15
 
 

18-01-'17

Carla Atzema-Looman Leerstoel in Mensenrechteneducatie

Eerste leerstoel mensenrechteneducatie in Nederland

Op 1 januari krijgt Nederland voor het eerst een hoogleraar mensenrechteneducatie, aan de Universiteit Utrecht. Dit is nodig omdat al jaren uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren minder weten over mensenrechten dan anderen in Europa. De Carla Atzema-Looman Leerstoel Mensenrechteneducatie, met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten,  is geïnitieerd en gefinancierd door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao met ruim 3.200 leden. Zij zijn onderdeel van Soroptimist International,  de grootste serviceorganisatie van vrouwen, die zich wereldwijd inzet voor de positieversterking van vrouwen en meisjes en het bevorderen van mensenrechten. De erfenis van Soroptimist Carla Atzeman-Looman, destijds hoofd maatschappelijke werk en adviseur van de Raad van Bestuur van Heineken maakt deze unieke leerstoel mogelijk.

De eerste hoogleraar mensenrechteneducatie in Nederland wordt Felisa Tibbitts, oprichtster van de human rights education associates en internationaal erkend expert op dit gebied. Ze is op dit moment verbonden aan Columbia University’s Teachers College. Zij krijgt mensenrechtenstad Utrecht en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) als basis, maar gaat ook nauw samenwerken met University College Roosevelt (UCR). UCR is het internationale university college van de Universiteit Utrecht in Middelburg. Net als Utrecht is Middelburg een mensenrechtenstad, en de plaats waar de Four Freedoms Awards uitgereikt worden. Het gedachtegoed van de Roosevelt familie (zij stonden aan de wieg van de Four Freedoms en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) is een belangrijke pijler op UCR.

Professor Tibbitts ziet haar aanstelling als een unieke kans om mensenrechteneducatie in Nederland een impuls te geven: “Het is geweldig dat de Universiteit Utrecht, het University College Roosevelt en de Soroptimisten deze leerstoel mogelijk maken. Ik verheug mij erop om de kring van onderwijzers en activisten rondom mensenrechteneducatie in Nederland te versterken. Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van de kennis, houding en het gedrag die de waardigheid van ieder mens beschermen. Ik verheug mij erop om samen met Nederlandse collega’s het begrip en de effectieve implementatie van mensenrechteneducatie in Nederland en daarbuiten te vergroten”.

Voor meer informatie:            f.l.tibbitts@uu.nl

 
 

02-12-'16

Meer dan 4300 deelnemers MOOC Human Rights for Open Societies

Op 14 november 2016 is de MOOC Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights van start gegaan, ontwikkeld door SIM Directeur Prof. Antoine Buyse samen met SIM-Fellows Prof. Janneke Gerards en Dr. Paulien de Morree. Met meer dan 4300 deelnemers uit alle delen van de wereld is de MOOC nu al een succes. Mocht u de MOOC gemist hebben, houdt dan een oog open voor de volgende editie die februari 2017 van start zal gaan!

 
 

26-10-'16

Universiteit Utrecht start MOOC Mensenrechten

On November 14 Utrecht University will launch a new MOOC about Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’. This MOOC (Massive Open Online Course) will be offered on Coursera.  Antoine Buyse, Professor of Human Rights and Janneke Gerards, Professor of Fundamental Rights Law, both at the Netherlands Institute of Human Rights (SIM) and connected to the strategic research theme Institutions for Open Societies of Utrecht University, will offer the participants an introduction to one of the world’s most intricate human rights systems: the European Convention on Human Rights. This human rights treaty is one of the most successful tools for protecting human dignity, and it is a crucial tool to achieving an open society.

Enroll here now:

https://www.coursera.org/learn/humanrights

Preview here:

https://www.youtube.com/watch?v=nxNpjwEIPXo

Human rights are under pressure in many places across the globe. Peaceful protests are violently quashed. Voting is tampered with. And often, minorities are excluded from decision-making. All of this threatens the ideal of an open society in which each of us can be free and participate equally. A solid protection of human rights is needed for an open society to exist and to flourish. But it often is an uphill battle to work towards that ideal.

The course will help participants equip themselves and learn more about what human rights are and how they work. They will learn when and how people can turn to the European Court of Human Rights to complain about human rights violations. And they will learn when and how the Court tries to solve many of the difficult human rights dilemmas of today. The course looks at, amongst others, the freedom of expression and demonstration, the right to vote, and the prohibition of discrimination. The rights of migrants,  refugees, and other vulnerable groups will also be addressed in this MOOC. Finally, the course will look into the question of whether it is possible to restrict rights and under what conditions.

Is this a course for you?

This course is open to everyone interested in the protection of human rights and the linkages with open and democratic societies.

Interested in participating?

The MOOC Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’ will start on November 14 2016.

Enrollment is for free – participants only pay a fee if they want to obtain a certificate at the end of the course.

This course was developed by SIM colleagues Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree of Utrecht Law School.

About Utrecht University and the strategic theme Institutions for Open Societies at Utrecht University

Within the strategic theme Institutions for Open Societies, research is conducted on the formal and informal rules of human action. These institutions such as laws, customs, and the associated organizations and networks, enable or constrain the realization of an open, democratic and equitable society. They also determine a society’s ability to absorb shocks and generate sustainable prosperity. By obtaining a deeper understanding of their institutional underpinnings, through a combination of expertise from several disciplines, Utrecht University is contributing to the development of open and resilient societies around the globe.

 
 

25-10-'16

SIM Nieuwsbrief Herfst 2016

De SIM Herfst 2016 Nieuwsbrief is zojuist gepubliceerd! De nieuwsbrief bevat een overzicht van onze recente activiteiten en publicaties, en nog veel meer. U kunt de nieuwsbrief hier lezen. U kunt zich ook gratis abonneren op de SIM nieuwsbrief door een email te sturen naar sim@uu.nl.