Actueel

 

11-10-'16

Promotie Paulien de Morree 21 oktober

Op vrijdag 21 oktober verdedigt SIM Fellow Paulien de Morree haar promotie-onderzoek met de titel “Rights and wrongs under the ECHR. The prohibition of abuse of rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights”.

Artikel 17 belichaamt één van de belangrijkste uitgangspunten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): de bescherming van democratie en democratische waarden. Artikel 17 EVRM beoogt te voorkomen dat groepen en individuen met succes een beroep kunnen doen op fundamentele rechten om antidemocratische activiteiten te rechtvaardigen. Tegelijkertijd is artikel 17 EVRM één van de meest controversiële bepalingen in het Verdrag. Er bestaat een zekere spanning tussen mensenrechtenbescherming en het idee van misbruik van recht. Bovendien laat de groeiende hoeveelheid jurisprudentie over deze bepaling zien dat de interpretatie van artikel 17 EVRM ver van eenduidig is.

Deze studie beoogt duidelijkheid te geven over de achtergrond van het verbod van misbruik van recht in artikel 17 EVRM met de bedoeling bij te dragen aan een meer coherente interpretatie van deze bepaling. Uit deze studie blijkt dat het verbod van misbruik van recht moeilijk is te verenigen met de gebruikelijke ruime bescherming van politieke rechten in het EVRM. Daarnaast is artikel 17 EVRM als instrument van het concept weerbare democratie controversieel omdat het de mogelijkheid bidet om politieke actoren de bescherming van politieke rechten te ontzeggen uit naam van bescherming van de democratie. Het verbod van misbruik van recht moet daarom restrictief worden uitgelegd en alleen indirect worden toegepast als interpretatiebeginsel in de context van de beperking van EVRM-rechten.

Locatie: Academiegebouw
Datum: 21 oktober 2016, 14:30 tot 15:30

 
 

23-09-'16

De Geschiedenis van SIM Gepubliceerd

Deze maand viert SIM haar 35-jarige bestaan als instituut! Ter ere van deze gelegenheid is er een boek gepubliceerd over de geschiedenis van SIM:  A History of SIM: The Netherlands Institute of Human Rights since 1981, geschreven door Erin Jackson en Brianne McGonigle Leyh. Het boek beschrijft de bijdragen van SIM op het gebied van onderzoek, onderwijs en documentatie. Het is een aanbeveler voor iedereen die geinteresseerd is in SIM, en de ontwikkeling van mensenrechtenonderzoek meer algemeen in Nederland.

 

 
 

07-09-'16

NQHR Call for Papers 2017

De Netherlands Quarterly of Human Rights publiceert artikelen over internationale mensenrechten van hoge kwaliteit. De NQHR ontvangt graag nieuwe artikelen voor de vier edities van 2017. De volledige call for papers (in het Engels) treft u hier.

 
 

07-09-'16

Verklaring van Utrecht inzake Academische Vrijheid aangenomen

Academische vrijheid staat op veel plekken in de wereld onder druk. Wetenschappers en studenten worden vervolgd, ontslagen, geïntimideerd en zelfs mishandeld uit naam van veiligheid, openbare orde en contra-terrorisme. Zoals de recente gebeurtenissen in Turkije, Rusland, en vele andere landen tonen, worden hierdoor de academische vrijheid en het recht op onderwijs ernstig bedreigd.

Uit solidariteit met bedreigde collega’s wereldwijd, heeft de Association of Human Rights Institutes (AHRI), die afgelopen weekend bijeenkwam aan de Universiteit Utrecht, de Verklaring van Utrecht inzake Academische Vrijheid aangenomen. In de verklaring wordt onderstreept dat intimidatie en onderdrukking van onderzoekers, docenten en studenten hun mensenrechten schendt. Hierdoor worden niet alleen de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in gevaar gebracht, maar ook vrije en democratische samenlevingen als geheel. In een klimaat van angst verstikt creatief en kritisch denken. De Verklaring roept collega-wetenschappers maar ook overheden op duidelijk stelling te nemen tegen deze praktijken en wetenschappers, docenten en studenten die in gevaar verkeren bij te staan.

AHRI is het wereldwijde netwerk van academische onderzoeksinstituten op het gebied van mensenrechten. Dit jaar was het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht gastheer van de jaarlijkse conferentie. Op de conferentie op 2 en 3 september, waarbij ook het 35-jarig bestaan van het SIM werd gevierd, kwamen meer dan 230 experts uit de hele wereld af en werd in meer dan 25 panels het nieuwste mensenrechtelijke onderzoek gepresenteerd. Bezoekers waren vol lof over de soepele organisatie, de faciliteiten van de Universiteit en over Utrecht als stad. “We hebben een prachtig visitekaartje afgegeven als Universiteit Utrecht”, aldus professor Antoine Buyse, directeur van het SIM. De conferentie werd afgesloten door een inspirerende lezing van de VN-Hoge Commissaris Mensenrechten, de heer Zeid Ra’ad Al-Hussein.

 
 

07-08-'16

SIM Nieuwsbrief Zomer 2016

De SIM Zomer 2016 Nieuwsbrief is zojuist gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat een overzicht van onze recente activiteiten en publicaties, en nog veel meer. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.