Words of Violence (2010-2013)

In het project Words of Violence, onderzoekt Antoine Buyse de dynamiek tussen vrijheid van meningsuiting, de media en escalatie van geweld. Het multidisciplinaire project combineert juridisch onderzoek met inzichten uit het vakgebied conflictstudies. Als case studies worden Bosnië-Herzegovina en Kosovo onderzocht. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 
Delen: